دانش آموزی در شهرستان خمین می تواند اعداد صد رقمی را حفظ کند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، شکوفه غفاری، دانش آموز کلاس سوم یکی از دبیرستان های خمین با حفظ 100 عدد پشت سر هم، رکورد 73 رقمی داریو دوناتلی امریکایی را شکست؛ وی 100 رقم و عدد را فقط در پنج دقیقه حفظ و از اول به آخر و بر عکس تکرار می کند .


غفاری گفت: پس از مطالعه کتاب نیروی مثبت درمانی، نوشته تونی بازان، متوجه شدم رکورد حفظ اعداد مربوط به داریو دوناتلی آمریکایی است که 73 رقم را حفظ کرده است؛ من هم پس از یک ماه تمرین امروز توانستم یک عدد 100 رقمی را حفظ کنم.

او حفظ اعداد را از 30 رقم شروع کرده است و بدون استفاده از روش خاصی، به صورت تک رقمی، دو رقمی، سه رقمی و برقرار کردن رابطه اعداد را حفظ می کند.

شکوفه غفاری قصد دارد نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.