بافت فرسوده بازار تهران و راه‌های عبوری تنگ و باریک باعث ظهور باربران زحمتکشی شده است که حمل و نقل کالاها را بر عهده گرفته‌اند که همین موجب ازدحام و شلوغی محیط و بی‌نظمی در این منطقه از کلانشهر تهران شده است.