به گفته باستانشناسان هنوز به صورت 100 درصد مشخص نشده این سازه چوبی، همان کشتی نوح باشد،‌ اما برخی دیگر معتقدند این یافته 99.9 درصد همان کشتی حضرت نوح است.


گروهی از باستان‌شناسان طی کاوش‌های خود در ارتفاعات کوه آرارات ترکیه، به آثاری برخورد کردند که به احتمال بسیار زیاد متعلق به بقایای کشتی نوح(ع) بوده است.

به گزارش فارس، کشف‌ سازه‌ای چوبی متشکل از چندین اتاق مجزا از هم طی کاوش‌های باستان‌شناسان در ارتفاع 4 هزار متری کوه آرارات گمانه‌های جدیدی از شناسایی کشتی نوح (ع) را میان محققان به وجود آورد.

این سازه چوبی که قدمت آن به وسیله تاریخ نگاری کربنی، 4 هزار و 800 سال تخمین زده شده و در شعاع 3 هزار و 500 متری آن هیچ‌گونه سکونتگاهی دیده نمی‌شود، همخوانی و همسویی بالایی با طوفان آورده شده در انجیل دارد.

به گفته باستانشناسان هنوز به صورت 100 درصد مشخص نشده این سازه چوبی، همان کشتی نوح باشد،‌ اما برخی دیگر معتقدند این یافته 99.9 درصد همان کشتی حضرت نوح است.

مقامات ترکیه در نظر دارند پس از جمع‌آوری مدارک لازم این کشتی را در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسانند.