این عکس در حاشیه مانور هفته دفاع مقدس در سال 66 در تهران گرفته شده است.


در این عکس سردار افشار در کنار آیت الله جنتی ایستاده و صادق خرازی نیز در عکس حضوردارد./ منبع: وبسایت صادق خرازی