پیرمرد هشتاد ساله فلسطینی در جنوب نوار غزه چهارصد و سی فرزند و نوه دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، حاج عبدالرحمن النجار تاکنون ده بار ازدواج کرده که نخستین بار در سن پانزده سالگی و آخرین بار هفده سال پیش بوده است.

کوچکترین فرزند او یک و نیم سال سن دارد.النجار در این باره گفت:" تعداد زیاد فرزندان من برای مقابله با اسرائیل است، زیرا آنها جوانان ما را می کشند." او که با گفتن داستان، فرزندان خود را سرگرم می کند می گوید زنان را دوست ندارد و مردان را هم به ازدواج تشویق نمی کند.

زنان این پیرمرد فلسطینی از او راضی نیستند و بعضی از آنان احساس می کنند که مورد ظلم قرار گرفته اند.

زنان این پیرمرد در خانه ای در کنار خانه او به همراه فرزندانشان زندگی می کنند.

این پیرمرد فلسطینی می گوید آخرین آرزویش این است که خداوند به او طول عمر بیشتری بدهد تا بتواند یکبار دیگر ازدواج کند.

زنان همسایه عبدالرحمن النجار به همسران خود اجازه نمی دهند که با او سخن بگویند، زیرا نگران آن هستند که تمایل به تعدد زوجات به آنان هم سرایت کند.